Menú

Hemovigilància

La FBSTIB controla el bon desenvolupament del procés des de l'extracció fins al transport i distribució i assegura l'aplicació correcta de tots els passos: extracció, condicions de transport, analítiques, fraccionament, separació per components sanguinis, emmagatzematge i distribució fins a la seva administració a les Illes Balears.

Els centres encarregats de la transfusió i trasplantament remeten la informació de cada acte, indicant els beneficis i anomalies de cada transfusió. D'aquesta manera, s'aconsegueix tancar el circuit de l'hemodonació i controlem el procés des del donant sa al pacient receptor. Aquest procés es diu hemovigilància.