Menú

Queixes i suggeriments

T'ajudem perquè la teva experiència a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears sigui sempre excel·lent. Si tens alguna inquietud, suggeriment o crítica, completa aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu, el més aviat possible.

La normativa reguladora del dret a presentar queixes i suggeriments es conté en el Decret 82/2009, de 13 de novembre pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Adminitració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 170, ext., de 20/11/2009) i en l’Ordre de la consellera d’Administracions Públiques, de 1 d’agost de 2014, que el desplega. Es garanteix la protecció deguada de les dades de caràcter personal que es puguin conèixer en l’exercici del dret a presentar aquest document. Aquestes dades són confidencials i només seran utilitzades pels òrgans competents per tramitar la queixa o el suggeriment perquè n’obtingueu una resposta el més ajustada possible, tot aixó d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

*Els camps són obligatoris