Menú

Llistat d'Admessos

  • Borsa esgotada - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Xofers | Eivissa - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #24
  • Borsa conclosa- Llistat Definitiu | Borsa de Feina Auxiliars Administratius | Menorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #25

  • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Tècnic Especialista en Laboratori | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21
  • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Auxiliars Administratius | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21

  • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Xòfers | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21

  • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Infermeres | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquesta resolució, d'acord amb la  Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquesta resolució, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació.