Menú

Convocatòria de Feina

Descarrega el model de solicitut:

Convocatòries obertes:

  • Actualment no n'hi ha cap

Convocatòries tancades:

  • Convocatòria per a la selecció del lloc de treball de director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Termini de presentació de sol·licituds: 13/03/2017
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en relació amb la categoria professional de Llicenciat en Medicina Especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l’illa de Mallorca. Termini de presentació de sol·licituds: 10/03/2017
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional d'auxiliar administratiu a l'illa de Mallorca Termini de presentació de sol·licituds: 10/02/2017
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de xòfer a l'illa de Mallorca Termini de presentació de sol·licituds: 19/12/2016
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de metge a l'illa de Menorca. Termini de presentació de sol·licituds: 23/11/2016
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de tècnic de laboratori a l'illa de Mallorca Termini de presentació de sol·licituds: 11/11/2016

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquestes bases, d'acord amb la  Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.