Menú

Convocatòria de Feina

Descarrega el model de solicitut:

Convocatòries obertes:

No hi ha convocatòries amb termini de presentació obert.

Convocatòries tancades pendents resolució:

Convocatòries resoltes:

  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), en relació amb la categoria professional de diplomat/da o graduat/da en infermeria a l’illa de Menorca. BOIB 49 (21/04/2018)
  • Oferta genèrica de lloc de feina per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en relació a la categoria professional de tècnic en cures d'infermeria a l'illa de Mallorca
  • Bases generals que han de regir el procés selectiu per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de diplomat/graduat en infermeria a la illa d’Eivissa. BOIB 44 (7/04/2016)
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de metge a l'illa de Menorca. BOIB 135 (25/10/2016)
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació amb la categoria professional de tècnic de laboratori a l'illa de Mallorca BOIB 130 (13/10/2016)
  • Convocatòria per a la selecció del lloc de treball de director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. BOIB 22 (21/04/2017)
  • Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en relació amb la categoria professional de Llicenciat en Medicina Especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l’illa de Mallorca. BOIB 17 (9/02/2017)

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquestes bases, d'acord amb la  Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.