Menú

Patronat

Actualment, la Fundació està regida per un Patronat presidit pel conseller de Salut del Govern balear. Aquest Patronat està integrat per representants de la Conselleria de Salut, Servei de Salut, Col·legi de Metges, Col·legi de Farmacèutics, de Clíniques privades, Federació Balear de Donants de Sang, a més del gerent i els directors tècnics de la Fundació i el secretari del Patronat que participa amb veu però sense vot.

 • Presidenta
 • Sra. Patricia J. Gómez i Picard - Consellera de Salut
 • Vicepresidenta
 • Sra. María José Ramos Monserrat  - Directora General de Salut Pública i Participació
 • Vocals
 • Representants de la Conselleria de Salut
 • Sra. Guadalupe Pulido Román
  Secretària general de la Conselleria de Salut
 • Dr. Tomás Ripoll Vera
  Col·legi de Metges de les Illes Balears
 • Sra. Mª Inmaculada Martín Navas
  Col·legi Oficial de Farmacèutics
 • Sr. Gabriel Sacho Estela
  Vocal Conselleria de Salut
 • Sra. Carmen Planas Palou
  Representant de la Unió Balear d'Entitats Sanitàries (Clíniques Privades)
 • Dr. José Luis Antich
  Representant de la Societat Balear d'Hematologia i Hemoteràpia (SBHH)
 • Sr. Antoni Aguiló Pons
  Vocal Conselleria de Salut
 • Sra. Neus Serra Cañellas
  Vocal Conselleria de Salut
 • Representant del Servei de Salut de les Illes Balears
 • Sr. Juli M. Fuster Culebras
  Director General del Servei de Salut de les Illes Balears
 • Representant de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
 • Sr. Pedro Jiménez Ramírez
  Director General de Funció Pública
 • Secretari
 • Sr D. Diego Llabrés Florit - Cap de Servei de RR.HH. de la Conselleria de Salut