Menú

Qualitat

Compliment dels estàndards o normes que són d'aplicació per a la FBSTIB:

Estàndards d'acreditació en transfusió sanguínia. Comitè d'Acreditació en Transfusió (CAT). Associació Espanyola d'Hematologia i hemoteràpia. Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia.

Standards for Histocompatibility Testing. European Federation for Immunogenetics (EFI)

Estàndard d'acreditació de centres extractors de sang de cordó umbilical per NETCORD