Menú

Fraccionament i conservació

Paral·lelament, la borsa de sang extreta es separa per components. Així el pacient rep només el que necessita i amb una donació s'ajuda a diversos malalts.

L'àrea de fraccionament i distribució és l'encarregat de realitzar la separació de la sang en els seus diversos components, de la seva correcta conservació i emmagatzematge, la distribució d'aquells components sanguinis als diferents serveis transfusionals així com el de realitzar els controls de qualitat necessaris sobre aquells productes per confirmar un resultat final correcte.

D'una donació de sang s'obtindran tres productes: plasma, capa leucoplaquetar (s'obtindran posteriorment les plaquetes) i concentrat d'hematies.

El principi bàsic de la separació de components sanguinis és la centrifugació. Les diferents cèl·lules que componen la sang presenten diferents mides i densitats. Depenent de les condicions de centrifugació s'aconseguiran que els diferents components es disposen per capes i es podrà així separar fàcilment els components sanguinis mitjançant el transvasament a les borses satèl·lits que acompanyen sempre a la bossa utilitzada per a la donació.

L'obtenció de concentrats de plaquetes es realitza mitjançant la mescla de diverses "capes leucoplaquetars" de diferents donants del mateix grup i la seva posterior centrifugació.

Tots els components sanguinis estan leucoreduïts, és a dir tenen una quantitat mínima de glòbuls blancs (<1.000.000/unitat). A més el plasma i les plaquetes són sotmesos a un procés d'inactivació de patògens.

Conservació
 
Hematies Es conserva a 4 º C i duren 42 dies
Plaquetes Només es poden conservar 7 dies a 22º C en agitació constant
Plasma Fres Congelat i Crioprecipitat Es conserva per sota de -30 º C durant 24 mesos