Menú

Consultes preliminars

Accedir a contratació

Les consultes preliminars del contracte són actuacions que realitza l'entitat contractant de forma prèvia a l'inici de  l'expedient de contractació per a estudiar el mercat amb vistes a preparar la contractació, e informar als operadors econòmics sobre els seus plans.