Menú

Llistat d'Admessos

Llistat OPE

Llistat definitiu

 • Llistat definitiu | Borsa de Feina metges | Menorca - Convocatòria BOIB nº35, de 16 de març de 2019 #2264.
 • Llistat definitiu | Borsa de Feina metges | Eivissa - Convocatòria BOIB nº35, de 16 de març de 2019 #2265.
 • Llistat definitiu | Convocatoria provisió de lloc de Director Tècnic Banc de Sang | Mallorca - Convocatòria BOIB nº152, de 4 de desembre de 2018 #12519.
 • Llistat definitiu | Borsa de Feina específic personal infermeria | Mallorca - Convocatòria BOIB nº68, de 31 de maig de 2016 #6192.
 • Llistat definitiu | Borsa de Feina personal infermeria | Mallorca - Convocatòria BOIB nº68, de 31 de maig de 2016 #6188.
 • Llistat definitiu | Borsa de Feina Auxiliars Administratius | Menorca - Convocatòria BOIB nº50, de 27 d'abril de 2017 #4058
 • Llistat definitiu | Borsa de Feina Auxiliars Administratius | Eivissa - Convocatòria BOIB nº49, de 21 d'abril de 2018 #4119
 • Llistat Definitiu | Borsa de Feina metges | Mallorca - Convocatòria BOIB nº111, de 19 d'agost de 2014 #14606
 • Borsa esgotada - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Xofers | Eivissa - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #24
 • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Tècnic Especialista en Laboratori | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21
 • Borsa conclosa - Llistat Definitiu | Borsa de Feina Xòfers | Mallorca - Convocatòria BOIB nº4, de 8 de gener de 2013 #21

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquesta resolució, d'acord amb la  Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquesta resolució, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació.