Menú

Convocatòria de Feina

Descarrega el model de solicitut:

Convocatòries obertes:

Convocatòries resoltes:

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d’aquestes bases, d'acord amb la  Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.