Menú

Funcions

  • Planificació i promoció de les campanyes de donació de sang a les Illes Balears segons les indicacions de la direcció tècnica, amb la col·laboració de les associacions que formen la Federació Balear de Donants de Sang.
  • Processament i fraccionament de totes les unitats de sang recollides per a la producció de components sanguinis bàsics: concentrat d'hematies, plasma, plaquetes i crioprecipitats.
  • Subministrament de sang i els seus derivats a tots els hospitals i centres sanitaris públics i privats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les seves necessitats.
  • Centre de referència dels problemes derivats de la immunologia i hemoteràpia i coordinador autonòmic de Hemovigilància.
  • Complir la normativa bàsica d'avaluació de qualitat i supervisar el seu compliment en tots els bancs de sang ubicats al territori assignat
  • Establir programes i implantar cursos tendents a garantir la formació de professionals en matèria d'Hemoteràpia
  • La coordinació dels processos d'obtenció de teixits i atendre les necessitats en el territori balear.
  • Desenvolupament de la investigació orientada a l'obtenció de nous derivats de sang i l'estudi dels teixits per a ús terapèutic.
  • Desenvolupar activitats relatives a la investigació, promoció, obtenció i ús dels components sanguinis, derivats de la sang i l'estudi de teixits humans per a l'ús terapèutic.