Menú

Igualtat

 

El Patronat de la FBSTIB va aprovar el dia 26 de novembre de 2018 el Pla d’Igualtat pel període 2018 – 2020. L’anàlisi quantitatiu i qualitatiu efectuat va mostrar que:
  • La FBSTIB no té una situació de desigualtat greu o crítica, sinó que presenta desajustos i desigualtats heretades d’anys d’una cultura de gènere deficient i de trets de desigualtat presents a la societat.
  • Existeix una desproporció de gènere pel que fa a una presència molt majoritària de dones.
  • Així i tot, aquesta desproporció canvia i tomba cap al costat dels homes, pel que fa a les categories directives i de més responsabilitat i, per tant, de remuneració.
  • Existeix una manca de coneixement en relació a la igualtat d’oportunitats, la igualtat de gènere i l’accés a mesures, formació i d’altres elements similars. La FBSTIB no té mecanismes d’accés clars a aquesta informació.

Donat aquest diagnòstic, es van establir objectius centrats en les següents àrees:

  1. Millorar la cultura organitzativa i política d’igualtat d’oportunitats.
  2. Millorar l’accés a la formació i la promoció.
  3. Garantir una comunicació i imatge corporativa lliure d’estereotips.
  4. Millorar les condicions de conciliació de la vida personal i professional.
  5. Garantir la protecció de la salut laboral i de l’assetjament.
  6. Revisió contínua de les diferències retributives i la política salarial.

Al 2021 s’iniciarà el desenvolupament i aprovació d’un nou Pla d’Igualtat per a la FBSTIB.