Menú

Patronat

Actualment, la Fundació està regida per un Patronat presidit pel conseller de Salut del Govern balear. Aquest Patronat està integrat per representants de la Conselleria de Salut, Servei de Salut, Col·legi de Metges, Col·legi de Farmacèutics, de Clíniques privades, Federació Balear de Donants de Sang, a més del gerent i els directors tècnics de la Fundació i el secretari del Patronat que participa amb veu però sense vot.

 • Presidenta
 • Sra. Patricia J. Gómez i Picard - Consellera de Salut i Consum
 • Vicepresidenta
 • Sra. Guadalupe Pulido Román  - Secretària general de la Conselleria de Salut i Consum
 • Vocals
 • Representants de la Conselleria de Salut
 • Sra. Maria Antonia Font Oliver
  Directora General de Salut Pública i Participació
 • Dra. Maria del Carmen Pedrosa Clar
  Col·legi de Metges de les Illes Balears
 • Sra. Beatriz García García
  Col·legi Oficial de Farmacèutics
 • Sr. Gabriel Sancho Estela
  Vocal Conselleria de Salut
 • Sra. Carmen Planas Palou
  Representant de la Unió Balear d'Entitats Sanitàries (Clíniques Privades)
 • Dra. Mª del Carmen Ballester Ruiz
  Representant de la Societat Balear d'Hematologia i Hemoteràpia (SBHH)
 • Sr. Adrià Muntaner Mas
  Vocal Conselleria de Salut
 • Sra. Neus Serra Cañellas
  Vocal Conselleria de Salut
 • Representant del Servei de Salut de les Illes Balears
 • Sr. Manuel Palomino Chacón
  Director General del Servei de Salut de les Illes Balears
 • Representant de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
 • Sr. Joan Ignasi Morey i Marquès
  Director General de Pressupostos
 • Secretari
 • Sr D. Diego Llabrés Florit - Cap de Servei de RR.HH. de la Conselleria de Salut