Menú

Sostenibilitat

La implicació del BSTIB amb la sostenibilitat no és sols formal, sinó que la practica és constant, intentant avançar-se a la legislació i a les innovacions, sempre que ha estat possible.


Fins a la creació del Comitè de Sostenibilitat a l’any 2019, el compromís ambiental de la institució amb la sostenibilitat s’ha fonamentat en la responsabilitat, i així s’ha fet palès al llarg de la seva existència. El BSTIB és un actiu públic que ha de tenir cura dels ciutadans i de l’entorn, en tots els àmbits possibles.

El BSTIB es compromet a impulsar les millors pràctiques en matèria de sostenibilitat i revisar periòdicament el seu acompliment, establint pautes d'actuació en assumptes com la protecció del medi ambient, salut i seguretat, gestió de l'energia i lluita contra el canvi climàtic i ús eficient dels recursos. 

  • Cerca constant d'innovacions que permetin disminuir l'impacte mediambiental generat per l'empresa. 
  • Gestionar els riscos i oportunitats de les seves activitats, a fi de prevenir danys en les persones, béns i en el medi ambient. 
  • Reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle contribuint a mitigar els efectes del canvi climàtic garantint un subministrament d'energia segura, eficient i accessible.  
  • Promoure les millores necessàries per a aconseguir l'eficiència energètica de la institució. 
  • Assegurar el compliment dels requeriments legals vigents, així com d'aquells altres que l'organització subscrigui. 
  • Traslladar la seva cultura de sostenibilitat a tota la seva cadena de valor: donants, treballadors, proveïdors de productes i serveis i resta de grups d'interès. 
  • Fomentar la cerca de negocis sostenibles i d'economia circular, promovent la creació de valor social, establint aliances i col·laboracions amb altres grups d'interès. 
Una de les primeres accions presses pel Comitè va ser l’establiment d’un correu electrònic propi a on tots els treballadors del BSTIB poden dirigir-se per proposar millores o suggeriments, així com manifestar qualsevol motivació relacionada amb el tema. El correu electrònic és sostenibilidad(ELIMINAR)@fbstib.org.

Pujar

Pujar

Pujar