Menú

Pla Propi de Docència, Recerca i Transferència de Coneixement 2019

Les funcions docents i de recerca, conjuntament amb les assistencials, constitueixen un pilar bàsic de l'activitat de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB). En la reunió celebrada el 26 de novembre de 2018, el Patronat de la Fundació ha aprovat el Pla Propi de Docència Recerca i Transferència de Coneixement per al 2019, dotat amb 40.000,00 €.

Aquest Pla constitueix la principal eina de política científica de la FBSTIB per a incentivar, amb fons propis i altres ajudes, l'activitat dels seus investigadors i investigadores. L'elaboració i gestió d'aquest Pla Propi correspon a la Comissió de Docència i Recerca (CDI) de la FBSTIB. Formen part d'aquesta Comissió, presidida per la Vicepresidenta del Patronat Dra. M. Ramos, els Directors del Banc de Sang (Dr. E. Girona) i del Banc de Teixits (Dr. Gayà, que actua com a Secretari) així com un representant del personal mèdic especialista (Dra. A. Baptista), del personal mèdic (Dr. R. Rondón), del personal d'infermeria (Sra. F. Ripoll) i del personal TEL (Sra. C. Corbillo)

L'objectiu del Pla Propi de Recerca i Transferència és dotar econòmicament determinades activitats orientades a facilitar l'avanç científic, la transferència i la col·laboració amb el sector productiu per a la innovació, per part del personal de la FBSTIB Per a això, i amb aquestes ajudes, es pretén promoure, mitjançant el seu finançament, la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació científica de qualitat orientades al foment de la cultura científica i tecnològica del personal de la FBSTIB. Concretament les línies d'ajudes incloses en el Pla Propi per a 2018 són:

Impuls a les activitats de recerca

​Impuls a les activitats de transferència i innovació

Divulgació de les activitats investigadores i de transferència i ajudes complementàries

Aquesta convocatòria està oberta a tot el personal de la FBSTIB amb contracte en vigor, sempre que el contracte tingui una durada superior al període pel qual es concedeix l'ajuda. Les sol·licituds podran presentar-se al llarg de l'any. La CDI avaluarà, en les seves reunions trimestrals ordinàries, aquelles sol·licituds rebudes amb almenys 15 dies d'antelació a la data de la reunió.

Descàrrega les bases de la convocatòria