Menú

Banc de Teixits

Num. Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris (RIES): 1751

Director Tècnic: Antoni Gayà Puig

El Banc de Teixits és el responsable de tot el procés d'obtenció, processament, emmagatzematge i distribució de teixits humans per a trasplantament destinat a tots els hospitals públics i privats de Balears que ho necessitin, garantint la màxima qualitat i seguretat.