Menú

Sang de cordó

Després del part, el cordó umbilical i la sang que conté es poden recollir per salvar vides. Aquesta sang disposa d’elements capaços de generar cèl·lules sanguínies en quantitats adequades pel trasplantament, de la mateixa manera que la medul·la òssia. La recollida de sang de cordó umbilical és segura per a la mare i per al fill.

Els bancs de sang de cordó umbilical s'encarreguen de garantir la conservació adequada i la tipificació de les cèl·lules perquè puguin ser trasplantades en les millors condicions. Quan no és adequada per a trasplantament, la sang de cordó s'utilitza en recerca.

La donació de sang de cordó és gratuïta, altruista i anònima.

Cóm es pot donar la sang de cordó?

  • Has de sol·licitar informació al teu ginecòleg o comare i omplir el consentiment abans del part.

On pots donar a Balears