Menú

Dimarts, 9 de de juliol de 2013

Els Hospitals, satisfets amb el servei que reben del Banc de Sang

Dins del sistema de qualitat del Banc de Sang de la FBSTIB un dels processos estratègics és la mesura de satisfacció dels nostres clients entre el que estan el hospitals públics i privats de les Illes Balears als qui lis distribuïm totes les unitats d’hemoderivats que precisen per atendre als pacients.

Dels 15 centres hospitalaris a les illes, 7 van contestar a l’enquesta enviada. El grau de satisfacció amb la nova forma de fer comandes via web és del 88,6%. El tracte i accessibilitat al personal obté una valoració del 84%, El etiquetatge i les dates de caducitats reben la millor puntuació, 100%, el serveis que oferim els dies festius obté una valoració de85,7% i encara només el 42,9% utilitzen el sistema web  de registre d’anticossos irregulars  i d’Hemovigilància. Entre les millores que sol·liciten són: més unitats fenotipades i caducitats més amples als hemoderivats.