Menú

Divendres, 7 de de març de 2014

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears compromesa amb la qualitat

El Banc de Sang rep de nou el certificat ISO 9001:2008, posa a examen seu correcte compliment de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) i aconsegeix el nou certificat del Comitè d'Acreditació en Transfusió (CAT).

El Banc de Sang rep el certificat ISO 9001:2008

El Banc de Sang de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) rep de nou el certificat ISO 9001:2008. Aquesta certificació confirma les bones pràctiques del Banc de Sang de Balears i reconeix la maduresa i eficàcia del seu Sistema de gestió de Qualitat, al mateix temps que ratifica el seu compromís amb la millora contínua. d'aquesta manera, es reconeix l'esforç i la dedicació de tot l'equip de Banc de Sang de Balears que garanteix un tracte excel·lent a tots els donants, ofereix respostes eficaces a les demandes dels hospitals i clíniques públics i privats de les Illes Balears i reafirma la seva decidida orientació cap a l'excel·lència.

Certificació CAT

L'acreditació al Centre de Transfusió reconeix la màxima qualitat. Més enllà de l'obligat compliment de la legislació sobre ordenació sanitària i autorització de centres transfusionals per a la concessió de l'acreditació, es prenen en consideració altres criteris que certifiquen el seguiment del treball ordenat, eficaç i segur, tant per als donants i pacients com per als professionals, sempre d'acord amb els avenços científics i les recomanacions dels organismes competents, autonòmics, nacionals i internacionals.

L'acreditació l'atorga el Comitè d'Acreditació Transfusional (CAT) avalada per la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia (SETS) i la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH). La certificació de qualitat d'aquest projecte implica la utilització de les tècniques més avançades i especialitzades en tots els procediments de laboratori, fraccionament, conservació i distribució dels components sanguinis, que ofereixen una garantia de qualitat i seguretat per al posterior ús transfusional.

D'aquesta manera, es reconeix a nivell nacional l'esforç i la dedicació de tot el personal del Banc de Sang de Balears, dirigit des de setembre de 2013 pel Dr Enrique Girona.

Formació i Auditoria de la Llei de Protecció de Dades (LOPD)

El personal de la FBSTIB ha rebut formació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) dins del pla bianual d'auditoria exigit per la normativa vigent en aquesta matèria. La Fundació té declarats tots els arxius dels que és titular en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i treballa en l'assegurament dels nivells de seguretat oportuns a cada un dels fitxers depenent de la sensibilitat de les seves dades.

La FBSTIB

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears , entitat sense ànim de lucre , és el centre sanitari de recepció de les donacions que es realitzen a Balears (Banc de Sang, Banc de Teixits, Banc de Llet Materna) que ofereix els seus serveis als centres hospitalaris i clíniques de les illes.

FBSTIB qualitat