Menú

Dilluns, 21 de d’abril de 2014

Els donants de sang puntuen amb excel·lent l'atenció del Banc de Sang

Dins del sistema de qualitat de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears un dels processos estratègics és mesurar la satisfacció dels usuaris. Fins ara es distribuïen dos tipus d'enquestes a donants, segons haguessin fet una donació de sang convencional o mitjançant el sistema d'afèresi*.

 

Un dels objectius del Banc de Sang per a l'any 2013 era millorar la qualitat de la informació que s'obtenia en les enquestes per conèixer les necessitats de les persones que acudeixen a donar sang. Així, després d'analitzar les enquestes dels últims anys es va observar que existien diferents inquietuds entre els donants segons fos el nombre de donacions realitzades i si va poder o no realitzar la donació de sang en la seva última visita.

 
Al gener de 2013 es van crear i es van començar a distribuir per correu electrònic les noves enquestes tenint en compte l'última experiència amb la donació: si no ha pogut donar en la seva última visita, si ha donat per primera vegada, si és donant habitual, si fa més de 6 anys que no va a donar o si dóna per afèresi*.

Durant l'any 2013 es van recollir 7.585 enquestes més del doble de les recollides el 2012 ( 3.392 enquestes ) . Amb la personalització de les enquestes s'ha aconseguit duplicar la participació i recollir millor informació qualitativa i quantitativa . L'ús personalitzat permet que juntament amb l'enviament de l'enquesta rebi informació adaptada a les seves inquietuds i necessitats.


Els donants de sang van valorar globalment l'atenció rebuda amb un excel·lent.


Adaptar les enquestes a les experiències dels donants ha ajudat a conèixer el grau de satisfacció de les persones que acudeixen a donar sang ajuda a comprendre millor les seves inquietuds. Són una font inesgotable d'idees i d'oportunitats de millora.


La taula mostra la participació i el grau de satisfacció global segons l'experiència viscuda:

Encuesta personalizada

Número de encuestas recogidas

Respuesta obtenida

Número de encuestas enviadas

Tamaño de la población encuestada.2013.

Grado de satisfacción

Donantes que no pudieron donar

746

35%

2.144

5.000

91,8%

Primera donación

932

53%

1.770

3500

93,7%

Donantes habituales

5.532

42%

13.207

19.471

90%

Donantes de aféresis*

330

47%

700

1.003

87,6%

Más de 6 años sin donar

45

5,4%

836

2.400

-

Total

7.585

40,65%

18.657

31.374

90%Els donants de primera vegada valoren millor el servei del Banc de Sang, 93,7%, i van participar més en l'enviament d'enquestes enfront dels donants d'afèresi*, 87,6% que són més exigents.


Les enquestes a donants de primera vegada permeten conèixer les seves motivacions i ofereixen bones idees per promocionar la donació de sang  D'ella, s'extreu que la millor forma de promoció és el boca a boca, l'experiència d'una altra persona.


Amb les enquestes als donants que no han pogut donar s'intenta minimitzar la frustració, es millora o s'amplia la explicació oferta i és una oportunitat per recordar quan pot tornar a intentar-ho.


Les millores sol·licitades per les persones que no han pogut donar i les que ho van fer per primera vegada se centren en l'atenció, els donants habituals suggereixen millores en les col·lectes (horaris, llocs, sovint, locals, etc ) i els donants d'afèresi demanen un millor refrigeri després de la donació de sang.

 

no pudieron donar

primera donación

donantes habituales

aféresis

Total

%

Felicitaciones

156

361

1876

68

2461

61,8%

Colectas

15

8

266

7

296

7,4%

Refrigerio

5

15

191

22

233

5,9%

Análisis

1

10

200

6

217

5,5%

Personal

25

18

172

0

215

5,4%

Tiempo de espera

15

8

116

5

144

3,6%

Más información

7

10

116

3

136

3,4%

Datos a rellenar

14

5

89

11

119

3,0%

Otros

8

2

25

15

50

1,3%

Entretenimiento

0

4

25

11

40

1,0%

Incentivos

0

0

33

0

33

0,8%

Carnet

0

8

24

0

32

0,8%

Convocatoria

1

0

4

0

5

0,1%

Total

247

449

3137

148

3981

100,0%


* Les donacions per afèresi són les donacions d'un o diversos components sanguinis (glòbuls vermells, plasma i / o plaquetes) per separat. Durant el procediment, que dura entre 45 i 60 minuts, la sang es separa per centrifugació en els seus diferents components segons la seva densitat. El component triat és recollit progressivament en una borsa i les cèl·lules restants es retornen al donant. Aquest tipus de donació requereix d'un major compromís per part del donant, permet donar sang amb més freqüència i beneficia el pacient ja que rep components sanguinis d'un sol donant el que augmenta la seguretat en les transfusions.

Altres notícies relacionades

  • Divendres, 18 de de novembre de 2022

    Balears manté el ritme de les donacions de sang durant 2022

  • Dimecres, 6 de de juliol de 2022

    PREMI SOLIDARI ONCE 2022 a la labor del Banc de Sang i Teixits