Menú

Dijous, 26 de de maig de 2016

Campanya informativa en les farmàcies sobre donació de llet materna

Avui, la Fundació Banc de Sang i Teixits (FBSTIB) i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) han presentat una campanya informativa sobre donació de llet materna en una farmàcia al centre de Palma. Els encarregats de presentar i explicar la campanya han estat Margarita Muntaner, en representació del COFIB i el director tècnic del Banc de Teixits de la FBSTIB, Antoni Gayà.

La Fundació de Banc de Sang i Teixits i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, organitzen una campanya informativa per donar a conèixer des de les 436 farmàcies de la nostra comunitat la importància de la donació de llet materna i com efectuar la donació.

L'objectiu de la campanya és que els farmacèutics informin i assessorin a les usuàries que acudeixin a comprar productes pediàtrics sobre la importància de la donació de llet materna.

En aquest sentit, s'ha realitzat el següent material gràfic perquè des de les oficines de farmàcia de Balears s'ofereixi informació:

  • Pòster grandària A-3, per penjar en el taulell o en l'aparador.
  • Flyers: Per posar en el taulell. Conté informació de com, on, perquè i qui pot donar llet.
  • Displays en forma de caixa per dispensar els flyers.
  • Adhesius per col·locar en l'aparador.

En les Illes Balears existeix una gran demanda de llet materna per a nounats ingressats als hospitals de la nostra comunitat, especialment nounats prematurs amb pes inferior a 1.500 grams en néixer o una edat gestacional inferior a les 32 setmanes. Per a això, és imprescindible la donació de llet materna, de la qual també poden beneficiar-se altres pacients nounats sotmesos a cirurgia intestinal, cardiopaties congènites, retards severs de creixement, etc.

Per facilitar la labor del Banc de llet Materna per arribar a les possibles mares donants, la Fundació Banc de Sang i Teixits ha sol·licitat la col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, conscients del paper essencial que exerceixen els farmacèutics com prescriptores i capdavanters d'opinió en el seu entorn. La gent que acudeix al farmacèutic confia en la seva professionalitat i coneixements, per la qual cosa l'oficina de farmàcia és sens dubte un punt sanitari de gran rellevància per a la promoció de la salut entre els ciutadans de les nostres illes.

Es presenta aquesta campanya, amb motiu del dia 19 de maig, Dia Mundial de la Donació de llet Materna que es va celebrar la setmana passada.

El de Balears va ser el primer Banc de Llet Materna a crear-se a Espanya. Des de juliol de 2001, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears disposa del primer Banc de Llet Materna d'Espanya. Fins fa uns anys era l'únic al territori espanyol.

En 2015, 85 mares van donar 329,72 litres de llet que han servit per atendre a 94 bebès prematurs. Pel que fa a l'any anterior ha augmentat un 70% el nombre de mares donants (de 50 a 85), un 74%, la quantitat donada (de 189 a 329,72 litres) i un 54% el nombre de bebès atesos (de 61 a 94).

Des de l'inici de l'activitat del Banc de Llet Materna, més de 650 mares han donat un total de 3.000 litres de llet. Prop de 550 nounats, en la seva majoria prematurs de molt baix pes, s'han beneficiat en diferents hospitals de les Illes Balears d'aquestes donacions de llet materna.