Menú

Dimarts, 23 de de maig de 2017

Balears manté les donacions de sang durant l’any 2016 i aconsegueix la major taxa d’implants de teixit osteotendinós d’Espanya

El nombre de donacions de sang per illes: a Mallorca se n’han fet 30.495; a Menorca, 3.250, i a les Pitiüses, 4.116. Les donacions per afèresi han augmentat un 4,7 %.

Balears va registrar el 2016 un total de 37.861 donacions de sang (un lleuger descens del 0,2 % respecte de 2015) corresponents a 22.599 donants, 3.775 dels quals era la primera vegada que donaven (un augment de l’11,6 % pel que fa a l’any anterior). D’aquestes donacions, se’n feren 3.344 per afèresi (suposa un increment del 4,7 % respecte de l’any 2015) i es varen dur a terme 1.656 campanyes de donació.
 
Mallorca es varen fer 30.495 donacions de sang (incloent-hi les donacions per afèresi) en 2016. És significatiu l’increment del 7,6 % de les persones que donaren per primera vegada.
 
A l’illa de Menorca les donacions de sang han estat 3.250. S’han registrat 229 donants nous, un lleuger augment de l’1,8 % pel que fa a l’any anterior.
 
Eivissa i Formentera es feren 4.116 donacions de sang i 587 persones donaren per primera vegada, increment espectacular del 44,2 %.

El nombre de donants nous és de 3.775. Cal destacar l’augment de donants nous a les Pitiüses en un 44,2 %.
 
Cal destacar l’augment de l’activitat del Banc de Teixits en els darrers 4 anys, especialment l’activitat del Banc de Teixit Osteotendinós.
 
869 pacients han rebut un implant de teixit osteotendinós durant l’any 2016, cosa que representa la major taxa d’implant per milió de població d’Espanya i un  increment del 16,6 % respecte de l’any anterior. Aquesta fita ha estat possible gràcies als 30 donants de teixit osteotendinós, tots donants cadàver. El nombre de peces generades que es varen obtenir va ser de 964 i s’han realitzat un total de 1.104 implants.
 
L’any 2016 s’han implantat un total de 119 còrnies gràcies a les 96 donacions de còrnies.  Quant al teixit vascular, s’han duit a terme 6 implants en 3 pacients.
 
El Banc de Llet Materna ha rebut 276,1 litres de llet d’un total de 57 donants i que han servit per ajudar 107 nounats, fonamentalment pacients de pes baix extrem, inferior a 1.200 g, que no podien rebre llet de la seva pròpia mare.
 
El Banc de Teixits ha rebut el premi a la millor comunicació Pòster en el 25th Congress of the European Association of Tissue Banks que va tenir lloc el mes de novembre a  Hannover (Alemanya). “Bone protein extract from demineralized but not from mineralized human cortical bone is able to enhance the osteoinductive capacity of demineralized bone matrix (DBM)” era el títol del treball presentat.
 
A més, la Fundació Banc de Sang ha treballat durant el 2016 en 3 projectes d’investigació i ha aconseguit 8 publicacions del seu treball en revistes científiques.
 
El Banc de Sang és responsable d’atendre les necessitats de sang de les Illes Balears, de la promoció i la planificació de la donació de sang, de processar-la, de fraccionar-la en diferents components sanguinis, de conservar-la, del subministrament correcte de sang a tots els hospitals de la comunitat i de la seguretat transfusional, i de la recerca orientada a la millora de l’atenció als pacients i donants.
 
El Banc de Teixits és el responsable de tot el procés d’obtenció, processament, emmagatzematge i distribució de teixits humans per a trasplantaments, destinats a tots els hospitals públics i privats de les Illes Balears que en necessitin, garantint-ne la màxima qualitat i seguretat. Engloba els bancs de Teixit Osteotendinós, Ocular, Vascular, Dèrmic, Llet Materna, el Laboratori de Biologia Molecular i la coordinació de la donació de cordó umbilical.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) ha posat a l’abast de la població la seva memòria d’activitat. Està disponible a la web: /corporatiu/memoria-activitats/