Menú

Dijous, 28 de de juny de 2018

La FBSTIB rep el premi a la millor comunicació presentada al Congrés de Medicina Transfusional-2018

Aquest guardó reconeix l'esforç realitzat pel personal de la FBSTIB en la recerca sobre un dels components sanguinis obtinguts després de la donació, els concentrats de plaquetes.  La finalitat de l'estudi va consistir a analitzar la qualitat i funcionalitat d'aquest component sanguini al llarg de la seva conservació.

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) rep el premi a la millor comunicació al Congrés de Medicina Transfusional celebrat a València els passats dies 14, 15 i 16 de juny.

Aquest guardó, atorgat per la SETS (Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular) en la seva 29 Congrés de Medicina Transfusional,  reconeix l'esforç realitzat pel personal de la FBSTIB en la recerca sobre un dels components sanguinis obtinguts després de la donació, els concentrats de plaquetes.  La finalitat de l'estudi va consistir a analitzar la qualitat i funcionalitat d'aquest component sanguini al llarg de la seva conservació.

Per a això, es van dur a terme determinacions experimentals durant el seu emmagatzematge en els set dies posteriors a la donació o extracció sanguínia. Aquestes van permetre determinar la viabilitat funcional i metabòlica dels concentrats de plaquetes des del dia un al dia set postextracció.

Els resultats són molt prometedors, encara que preliminars, per la qual cosa es fa necessari que la FBSTIB continuï treballant en aquesta línia de recerca.

El títol del treball premiat és “ANÁLISIS METABÓLICO Y FUNCIONAL POR TROMBOELASTROGRAFÍA DEL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS CON RIBOFLAVINA/LUZ UV EN PLAQUETAS ALMACENADAS DURANTE 7 DÍAS” i ha estat desenvolupat per Carme Ballester-Servera; la Dra. Teresa Jiménez-Marco (subdirectora del Banc de Sang); Miguel Quetglas-Oliver; Daniel Morell-Garcia (metge del Banc de Sang); el Dr. Enrique Girona-Llobera (director tècnic del Banc de Sang), i Antònia M Bautista-Gili (hematòloga responsable d'Extraccions i Distribució).

A més d'aquest projecte,  el personal del Banc de Sang de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha compartit els seus coneixements i experiències en aquest congrés amb els següents treballs:

Comunicació pòster triat per a defensa: “GENERACIÓN-D: LECCIONES APRENDIDAS DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A JÓVENES” presentat per  Eva P. Gómez-Sjunnesson, Antoni Martorell-Carbonell, Patricia Mota-Domenge, Enrique Girona-Llobera.

Comunicació pòster: “LOS ESTUDIANTES CONCIENCIAN A LA POBLACIÓN” dels autors María Cecilia Bordes-Borrás, Maria Vanrell -Mora, Maria Antonia Manchón-Romaguera, Isabel Víctor-Llinás, Maria Jesús Flores-Juaneda, Antoni Martorell-Carbonell, Eva Petra Gómez-Sjunnesson, Antonia Bautista-Gili, Carmen Serret-Masiá, Enrique Girona-Llobera.

Comunicació pòster: “CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE VALIDACIÓN DE TEMPERATURAS DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE SANGRE TOTAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS (GOOD PRACTICES, GP)”dels autors Magdalena Prohens-Batle, Antònia M Bautista-Gili, Carmen Serret-Masià, Teresa Jiménez-Marco, Enrique Girona-Llobera.