Menú

Divendres, 1 de de febrer de 2019

Tres projectes del BSTIB, guardonats en la V Jornada de Salut.

Han estat premiats en l'apartat d'Innovació i Recerca "Estudi in vitro de concentrats de plaquetes emmagatzemats en condicions de criopreservació”, del Banc de Sang, i “Optimització de l'expansió cel·lular de cèl·lules mare mesenquimals de cordó umbilical”, del Banc de Teixits. En la modalitat d'Humanització s'ha guardonat al Banc de Llet Materna de les Illes Balears

Avui el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears rep tres guardons en la V Jornada de Salut organitzada per la Conselleria de Salut del Govern dels Illes Balears. Dos en la categoria d'Innovació i Recerca i un en la d'Humanització. 

El “Estudi in vitro de concentrats de plaquetes emmagatzemats en condicions de criopreservació” ha estat realitzat per Carme Ballester, Teresa Jiménez, Enrique Girona i Antònia Mª Bautista. L'objectiu del projecte, que continua en marxa, és estudiar les característiques funcionals de les plaquetes emmagatzemades en condicions de criopreservació (congelació), amb la finalitat d'avaluar el seu ús transfusional. En les transfusions es trien les plaquetes quan es requereix prevenir o frenar el sagnat en pacients amb falta d'aquest component sanguini. Actualment, les plaquetes aconseguides de les donacions de sang s'emmagatzemen a temperatura ambient, entre 22 °C i 24 °C, en agitació contínua. A més, la tecnologia de reducció de patògens (TRP) ha permès allargar la vida útil de les plaquetes fins a set dies. La criopreservación de concentrats de plaquetes implicarà un allargament de la vida útil d'aquest component que permetrà disposar de més reserves i proveir amb major agilitat als hospitals. Sens dubte, milloraria el suport hemoterápico dels centres sanitaris de l'arxipèlag.

L'equip format per José Ángel Robles, Javier Calvo i Antoni Gayà ha estat reconegut pel seu projecte “Optimització de l'expansió cel·lular de cèl·lules mare mesenquimals de cordó umbilical”. Les cèl·lules mare mesenquimals(MSC) mostren un gran potencial en el camp de la medicina regenerativa a causa de la seva alta plasticitat i a la seva capacitat de modular la resposta immune. De les diferents localitzacions de les quals és possible obtenir les MSC, els teixits del cordó umbilical són la “font ideal” a causa de la seva accessibilitat, a l'absència de dolor per al donant en el procediment d'obtenció de cèl·lules, al baix risc de contaminació, a la peculiaritat d'obtenir-se de productes de deixalla i per tractar-se de cèl·lules joves, la qual cosa minimitza les mutacions genètiques. La teràpia cel·lular consisteix en l'ús de cèl·lules vives per a restaurar o millorar la funció d'òrgans i teixits danyats com a conseqüència, fonamentalment, de lesions traumàtiques, malalties degeneratives cròniques i malalties tumorals, constituint, per tant, un element determinant de la medicina regenerativa.

El Banc de Teixits ha estandarditzat el procés de producció MSC derivades de cordó umbilical. El cultiu cel·lular precisa de l'ús dels components necessaris per a estimular la proliferació de cèl·lules sense alterar les seves característiques, per al que s'ha desenvolupat un preparat de factors de creixement a partir de plaquetes humanes. L'objectiu és sol·licitar davant l'Agència Espanyola del Medicament el reconeixement d'aquestes MSC com a producte en recerca, la qual cosa constitueix el pas previ al futur desenvolupament d'un assaig clínic relatiu a l'ús terapèutic d'aquestes cèl·lules.

En la categoria d'humanització, el Banc de Llet Materna, format per Celia Ordinas, Cristina Corbillo, Maria Beltrán, Rosario Acosta, Javier Peña, Javier Calvo i Antoni Gayà, ha estat distingit per la seva pròpia activitat en favor de nounats lactants que requereixen de donacions i per contribuir a difondre la importància de la lactància materna entre la població.

Des de maig de 2001, Balears disposa del primer Banc de Llet materna que es va crear a Espanya, una iniciativa pionera a la qual es van anar sumant 14 bancs de llet en 12 comunitats autònomes. En 17 anys, el Banc de Balears ha recollit 3.900 litres de llet de 776 mares donants. S'han subministrat de 2.300 litres de llet a hospitals de Mallorca, Menorca i Eivissa que han servit per a alimentar a al voltant de 900 bebès prematurs.