Menú

Dimecres, 25 de de novembre de 2020

Balears aconsegueix mantenir les donacions de sang i augmenta la eficiència de les campanyes durant la pandèmia

Des de l'inici de la pandèmia, el BSTIB col·labora en la lluita contra la pandèmia amb l'obtenció i processament de plasma hiperimmune de convalescent de la COVID-19 amb els diferents serveis de transfusió a la nostra comunitat. Ja compta amb més de 80 unitats de plasma hiperimmune per a transfusió.

La cita prèvia per a donar sang permet mantenir les reserves i garantir la seguretat en temps de pandèmia. La mitja de donacions per campanya de donació ha augmentat un 28,2%.

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears presenta el seu primer Pla Estratègic.

El Patronat del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears s'ha reunit avui per a analitzar, entre altres punts, el resultat de l'activitat durant la pandèmia.

La població balear ha continuat donant sang, s’han aconseguit mantenir pràcticament al mateix nivell les donacions i s’ha adaptat a les necessitat dels hospitals al llarg de la pandèmia a Balears. Actualment, compta amb unes reserves de 1.158 unitats de glòbuls vermells, més d’un 50% per damunt del mínim de seguretat necessari per a un correcte abastament dels hospitals.

Les Illes Balears han registrat 30.715 donacions de sang durant el 2020, fins al 16 de novembre. Són 457 menys (-1,4%) que en el mateix període de 2019 fruit de la adaptació a les necessitats canviants dels hospitals de Balears durant l’estat d’alarma. En aquest període s'han reduït un 23,15% les campanyes de donació de sang i hi ha hagut un augment del 28,2% en la seva eficiència. La ràtio de donació per col·lecta d'1 de gener a 16 de novembre ha passat de 21,4 al 2019 a 27,4 donacions per col·lecta al mateix període de 2020.

Al Banc de Teixits de la FBSTIB, l'activitat s'ha mantingut en termes molt similars als anys anteriors, millorant inclús els resultats pel que fa a la sang de cordó. El Banc de Llet Materna va fer una crida a la població per sofrir una davallada de les seves reserves per l’augment de la demanda dels serveis de neonatologia al mes d’agost. S’han aconseguit que 43 mares més s’hagin sumat a la donació de llet materna i s’han recollit 200 litres de llet per atendre als nounats.

Gràcies al Pla de Contingència existent al Banc de Sang i Teixits, tots els processos es van adaptar ràpidament a la nova situació. Les mesures més destacades presses per garantir la continuïtat de l'activitat i de prevenció han estat:

  • Creació d'un Comitè de Seguiment de la Pandèmia al BSTIB.
  • Establiment d'un sistema de cita prèvia per controlar l'aforament i garantir l'abastament de tots els components sanguinis als hospitals. També ha permès un cribratge de donants amb símptomes relacionats amb la COVID.
  • Establiment de mesures de protecció i prevenció dels donants de sang i treballadors (espais "COVID segurs", sistemes de desinfecció i protocol de ventilació, mascaretes, rentada de mans, distància de seguretat, obsequi d'un bolígraf esterilitzat, aliments i begudes precintats, suspensió de l'ús dels busos i el camió i centres d'atenció primària per a l'extracció, els nous espais per a les donacions han estat acordats amb els diferents ajuntaments)

A l'illa de Menorca, la donació es va suspendre de manera generalitzada als mesos d'abril i maig donada la interrupció de vols entre les illes, que impedeix transportar la sang a Mallorca per al seu processament.

Per la mateixa raó, a l'Illa d'Eivissa, la donació es va suspendre de manera generalitzada als mesos d'abril i maig donada la interrupció de vols entre les illes. La donació ha estat suspesa de nou durant les dues primeres setmanes del mes d'octubre per les noves restriccions.

Dades de donacions de sang per illes del 1 de gener al 16 de novembre del 2020 comparades amb el mateix període de 2019

Evolució setmanal de les donacions (entradas) i la distribució als hospitals (salidas) relacionats amb el número de casos de COVID a Balears.

A la reunió del Patronat, també s'ha presentat el Pla Estratègic 2020-2024, el primer pla estratègic de l’entitat, que defineix les línies d'actuació dels pròxims anys per garantir una gestió proactiva orientada a la recerca i a fer les inversions que aportaran la millora continua en l'atenció a les persones que donen sang i llet materna i als centres sanitaris i pacients que reben els components sanguinis, teixits humans i llet materna.

La institució compta amb un comitè que ha desenvolupat el seu primer Pla de Sostenibilitat, vigent per als tres anys vinents, on es reflecteixen les accions que es duran a terme i amb les que es vol aconseguir que es certifiquin les bones pràctiques que s’aplicaran en els pròxims anys.

Els membres del Patronat i tot l’equip humà del Banc de Sang i Teixits, liderat per Ismael Gutiérrez, volen donar les gràcies a tota la població balear pel gran suport a la donació de sang, sang de cordó umbilical i llet materna.

Reunió del Patronat

Altres notícies relacionades

  • Divendres, 13 de de gener de 2023

    La Gala #InvisiblesCOVID reconeix la tasca dels profesionals del BSTIB i dels donants

  • Divendres, 18 de de novembre de 2022

    Balears manté el ritme de les donacions de sang durant 2022