Menú

Dijous, 25 de de novembre de 2021

Les donacions de sang augmenten en els 10 primers mesos de l'any a Balears

El Patronat del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha celebrat avui la seva 58a reunió. En ella s'ha informat que la població balear ha contribuït amb 31.988 donacions durant els 10 primers mesos de l'any, un 10,4% més que en 2020. En l'actualitat, compta amb unes reserves de 580 unitats de glòbuls vermells. El nivell òptim necessari per a un correcte proveïment dels hospitals ascendeix a 1.000 unitats.

Balears ha registrat 31.988 donacions de sang fins al 31 d'octubre de 2021. Són 3.025 més (10,4%) que en el mateix període de 2020 fruit de l'augment d'activitat dels hospitals.  En aquest període s'han reduït un 6,1% les campanyes de donació de sang i hi ha hagut un augment del 17,6% en la seva eficiència. La ràtio de donació per col·lecta ha passat de 27 donacions en 2020 a 32 donacions per col·lecta en el mateix període de 2021.

Al Banc de Teixits l'activitat també ha augmentat. S'han recuperat els nivells d'anys anteriors d'implant de teixit osteotendinoso. En els deu primers mesos de l'any 2021, s'han realitzat 1.016 implants a 784 pacients enfront dels 852, realitzats en 651 pacients en el mateix període de l'any anterior. També, 80 implants de còrnia enfront dels 70 del mateix període del 2020. La donació de cordó es manté en els nivells d'anys anteriors, per sota dels nivells òptims. Quant a la donació de llet, si bé ha disminuït respecte a l'any anterior (62 donants i 376 litres recollits enfront de 91 i 459 en 2020) cal tenir en compte que en el 202 es va realitzar una crida extraordinària que va permetre incorporar un gran nombre de donants de tal manera que s'han pogut atendre adequadament les necessitats dels serveis de neonatologia de la nostra Comunitat.

Dades de donacions de sang per illes de l'1 de gener al 31 d'octubre de 2021 comparades amb el mateix període de 2020

Illa

Donacions 2021

donacions 2020

campanyes 2021

campanyes 2020

Ratio

2021

Ratio

2020

var.

Pitiüses

1.880

1.213

64

36

29,4

33,7

-12,8%

Menorca

2.596

2.152

84

73

30,9

29,5

4,8%

Mallorca

27.512

25.598

858

962

32,1

26,6

20,5%

Illes Balears

31.988

28.963

1.006

1.071

31,8

27,0

17,6%

Durant la reunió, es va informar de l'activitat de la Comissió de Recerca i Docència que durant 2020 va destinar ajudes al projecte de recerca “Avaluació de l'impacte dels agregats plaquetaris en els concentrats de plaquetes obtinguts per afèresi” liderat per la Dra. Teresa Jimenez; ajudes a la participació en congressos científics i a la mobilitat del personal per activitats formatives; ajudes per a publicacions científiques, com “Labeling of Extracellular Vesicles for Monitoring Migration and Uptake in Cartilage Explants” en JOVE. Journal of Visualized Experiments” del Dr. Antoni Gayà. Així com l'adquisició equipament complementari per al desenvolupament del projecte FIS “Desenvolupament d'un medicament basat en vesícules extracelul·lars (EV) derivades de plaquetes humanes per al seu ús en el tractament d'úlceres cròniques PI20/00127” i per a l’elaboració del Pla Estrategic d’Investigació i innovació del Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears.

En el transcurs de la reunió del Patronat es van presentar les noves incorporacions, Estefanía Ramos, com a directora de l'àrea econòmica i de gestió de la institució i la Dra. María Teresa Jiménez Marco, nova directora tècnica del Banc de Sang de les Illes Balears.

Estefanía Ramos és llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de València, i Màster en Direcció Financera per la UPF Barcelona School of Management, amb dotze anys d'experiència en auditoria financera tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

La Dra. María Teresa Jiménez és metge especialista en Hematologia i Hemoteràpia, doctorada en Medicina amb qualificació cum laude. Compta amb una extensa trajectòria professional que va iniciar als EUA al Mayo Clinic. En 2001, s'incorpora al Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears com a responsable de l'àrea d'extraccions i afèresis i és subdirectora des de 2012. És coordinadora autonòmica d’hemovigilancia de les Illes Balears per a la Xarxa Nacional d’Hemovigilancia. Màster en Gestió i Control de Qualitat en Institucions Sanitàries. És membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Transfusió i Teràpia Cel·lular. Actualment, compagina la seva labor en el BSTIB amb la de professora del Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades en la Universitat Autònoma Barcelona. Compta amb 40 articles publicats, més de 70 comunicacions a congressos nacionals i internacionals, un llibre, 4 projectes de recerca i sengles premis nacionals i autonòmics per la seva labor.

Els membres del Patronat i tot l'equip humà del Banc de Sang i Teixits, liderat per Ismael Gutiérrez, volen donar les gràcies a tota la població balear pel gran suport a la donació de sang, sang de cordó umbilical i llet materna.