Menú

Dilluns, 16 de de maig de 2022

Les donacions de sang pugen un 8,3% durant 2021 a Balears

Les Illes Balears van registrar 37.889 donacions de sang a l’any 2021 i és autosuficient per 13è any consecutiu.

El Banc de Sang presenta avui la seva memòria d’activitat de l’any 2021 que recull els resultats de l’esforç dels seus professionals i del compromís de la societat amb la sanitat balear.

Durant l'any 2021 l’entitat ha organitzat 1.209 campanyes de donació de sang en 101 llocs diferents de les illes. 21.751 persones es van animar a donar, és a dir el 2,7% de la població balear en edat de donar. D'aquestes, 2.184 varen donar sang per primera vegada.

Dels 42.915 oferiments atesos (un 6% més que a l'any anterior) s'han aconseguit 37.889 donacions de sang (inclou 3.778 donacions per afèresis), el que suposa un augment del 8,3% respecte al exercici anterior. La mitja de donacions per col·lecta va pujar a 31 (10 més que al 2019). La taxa de donació en la població és de 47 donacions de sang per cada 1.000 habitants d'entre 18 i 66 anys, que és la franja d’edat en la que es pot donar.

Per illes, a Mallorca es va obtenir el 85,6% de les donacions de sang de Balears, un total de 32.417 (un 5,4% més que a l’any anterior), en 1.028 campanyes. A Menorca, es va recollir el 8,3% de totes les donacions, 3.158, (16,8 % d’increment) a 103 campanyes. A les Pitiüses hem tornat a visitar Formentera, s’han organitzat 78 campanyes on es va aconseguir el 6,1% de les donacions a les illes, concretament 2.314, un 51% més que l’any anterior.

El municipi amb major taxa va ser Búger amb 83,9 donacions per cada mil habitants, seguit de Ferreries, amb 81,8.

Gràcies a la solidaritat balear, la nostra comunitat autònoma ha estat autosuficient per 13è any consecutiu. S'han distribuït 33.489 concentrat d'hematies per a transfusió (7,71% més que l'any 2020) i 6.040 unitats de plaquetes (0,89% més). De la totalitat de plasma obtingut, 1.089,90 litres (9,8%) es destinen a transfusió i 10.010,99 litres per l'obtenció de medicaments. D'aquests medicaments s'han enviat als hospitals 19.119 flascons d'albúmina, 3.933 vials de gammaglobulines i 1.247 vials de prolastina.

Per altra banda, el Banc de Teixits va obtenir 1.116 unitats de teixit osteotendinós gràcies a la solidaritat de les famílies de 22 donants cadàvers. Els teixits distribuïts van permetre 1.179 implants a 908 pacients, el que representa una pujada del 23,4% respecte de l'any anterior.

Les donacions de còrnies han augmentat un 30%; s'han aconseguit un total de 108 i s'han distribuït un total de 82 còrnies. 72 mares donants donaren 429,58 litres de llet l'any passat que han servit per subministrar 349,25 litres de llet materna (un 27% més que l'any 2020) per 137 nounats, fonamentalment nadons d'extrem baix pes, inferior a 1.500 g. Aquesta xifra és la més alta de la història del Banc de Llet Materna.

Cal destacar que el BSTIB va rebre dos premis nacionals: Premi Nacional de promoció de la donació de sang de la SETS i Premi al millor resultat d'investigació del XLI Congrés de la SEMFYC. També participa a 4 projectes d'investigació i s'han assolit 9 publicacions a revistes científiques.

El Banc de Sang es va sotmetre a diverses auditories: internes, de seguiment del compliment dels requisits de la Norma ISO 9001:2015, auditoria documental de Grifols, auditoria de recertificació del CAT i de renovació de l'autorització sanitària de funcionament de la Conselleria de Salut i Consum. A escala institucional es van auditar els comptes anuals.

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre dependent de la conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears que té com funció atendre a les persones que donen sang i teixits i transformar aquesta solidaritat per assistir amb les millors garanties de qualitat i seguretat les necessitats de transfusions, medicaments, llet materna i implants de teixits osteotendinós i ocular, entre d'altres.


 

Resum dels assoliments del BSTIB al 2021

Banc de Sang

 • Durant 13 anys seguits la CAIB ha estat autosuficient pel que fa les donacions de sang.

 • 8,3% d’augment de les donacions de sang respecte de l’any anterior.

 • Canvi de plataforma de cita prèvia per a donar sang.

 • Nou sistema d’accés a les analítiques via web, Portal del Donant.

 • Conveni de col·laboració amb IBJOVE per aconseguir més donants joves a les illes.

 • Reconeixement a tots els donants de sang, llet materna i participants del Calendari Anual.

 • Ampliació de la cessió dels autobusos a l’IB-Salut per a la campanya de vaccinació contra la COVID-19.

Banc de Teixits

 • 137 nadons prematurs han rebut llet materna, la xifra més alta des de que es va crear el Banc de Llet Materna. S’ha distribuït un 27% més llet materna a les unitats de nounats.

 • Les donacions de còrnies han augmentat un 30%.

 • S’han realitzat un 21,7% més implants i s’han tractat un 23,4% més pacients amb teixit osteotendinós.

Activitat Científica

 • Premi Nacional de promoció de la donació de sang de la SETS.

 • Premi al millor resultat d’investigació del XLI Congrés de la SEMFYC.

 • 4 projectes d’investigació i 9 publicacions a revistes científiques.

Qualitat

 • El Banc de Sang es va sotmetre a les auditories: internes, de seguiment del compliment dels requisits de la Norma ISO 9001:2015, auditoria documental de GRIFOLS, auditoria de re-certificació del CAT i de renovació de l'autorització sanitària de funcionament de la Conselleria de Salut i Consum.

 • A nivell institucional es van auditar les comptes anuals.

 • L’índex de satisfacció dels donants de sang amb el servei del Banc de Sang va ser del 95%, la millor valoració de la seva història.

 • Enquestes al personal sobre mobilitat dins del Pla de Sostenibilitat.

Recursos Humans

 • S’ha assolit la paritat entre dones i homes als nivells directius.

 • Ampliació del teletreball (llocs de feina no presencials) i de sessions de treball virtual.